C-CZYSCIK CZYŚCIK DO USUWANIA WYKWITÓW I NALOTÓW

od 0,00 PLN

Preparat do usuwania wykwitów i nalotów Specjalistyczny preparat asygnowany do wydajnego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu typu: bloczki ogrodzeniowe, okładziny ścienne, elementy skarpowe, gazony. Zalecany jest do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem. UWAGA! Impregnat do ogrodzeń (dowolnej firmy) może być zaimplementowany po 5-7 dniach od momentu nałożenia preparatu do usuwania wykwitów i nalotów.
  • Temperatura używania: od +5 stopni do+25 poziomów
  • Rozpuszczalność w wodzie: szczególnie dobra
  • sprawność: uzależniona jest od grubości zanieczyszczenia; przeciętne zużycie: ok. 10m2 /1 litr
  • Preparatu nie wolno stosować i integrować z innymi.
Sposób wykorzystania: Preparat nakładamy pędzlem lub natryskuje na zabrudzoną powierzchnię, uwaga reakcja może zachodzić burzliwie z wydzielaniem piany, odczekać ok. 5 minut w razie konieczności zabieg powtórzyć. W sytuacji usuwania wykwitów z materiałów budowlanych, nie zalecane jest zmywanie powierzchni wodą, gdyż mogą pojawić się tzw. Wtórne wykwity, czasami bardziej intensywne od pierwotnych usuniętych preparatem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO gromadzi: kwas azotowy (V), kwas fosforowy (V) informacje o zagrożeniach: Może wywoływać poważne oparzenia skóry i uszkodzenia skóry w sytuacji kontaktu ze skórą, błyskawicznie spłukać wodą. Środki ostrożności: bronić przed dziećmi, unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/ubranie ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.