F&f Zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy pcz-524 (5908312596295)

od 229,00 PLN

PCZ-524

Jednokanałowy.


NOWA FUNKCJA W ZEGARZE kolekcji 3
Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android zaopatrzonego w moduł komunikacji NFC.

Zapraszamy do obejrzenia poglądowego filmu:
Przeznaczenie
Zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca.

Działanie
Zegar astronomiczny na podstawie danych o bieżącej dacie, współrzędnych geograficznych miejsca jego zainstalowania, automatycznie wyznacza dobowe, programowe punkty załączenia i wyłączenia oświetlenia. Dokładny czas załączenia i wyłączenia ustalany jest na podstawie obliczenia położenia słońca względem horyzontu i pozwala na wybranie jednej z trzech opcji sterowania (moment włączenia i wyłączenia światła ustawiany jest niezależnie):
1. Astronomiczny zachód i wschód słońca
2. Zmierzch / świt cywilny
3. Korekcja – indywidualna korekcja programowych punktów załączenia i wy-łączenia poprzez użytkownika: kątowa lub czasowa..

Funkcje zegara
PRACA automatycznA - automatyczna praca według programowych punktów załączenia i wyłączenia styku [dołączony symbol na wyświetlaczu z lewej strony].
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA
– możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia styku w trakcie pracy automatycznej. Zmiana obowiązywać będzie do momentu kolejnego włączenia/wyłączenia wynikającego z procesu pracy samoczynnej [pulsujący symbol na wyświetlaczu z lewej strony].
UWAGA!
W trybie półautomatycznym pozycja styku jest przeciwna do tej, który wynika z procesu programu (czyli w nocy styk jest wyłączony, a w dzień załączony). Praca półautomatyczna działa tylko do końca obecnego cyklu pracy samoczynnej, np. Wejście w tryb półautomatyczny w dzień spowoduje załączenie światła, aż do momentu, gdy nastąpi pora programowego załączenia wynikająca z cyklu astronomicznego. Wtedy zegar wraca do pracy automatycznej (a światło pozostaje dalej włączone, aż do świtu).
PRACA RĘCZNA
- [ON] trwałe załączenie styku (poz. 1-5) lub [OFF] trwałe rozłączenie styku (poz. 1-6) przy wyłączonym trybie PRACA automatycznA. [brak symbolu na wyświetlaczu z lewej strony].
ASTRONOMICZNY WSCHÓD I ZACHÓD SŁÓŃCA
- chwile, kiedy centrum dysku słonecznego dotyka horyzontu (parametr h= -0,583°). Ze względu na uproszczenie obliczeń dopuszcza się odchylenie rzędu kilku minut w stosunku do informacji wskazanych przez „HM Nautical Almanac Office".
UWAGA!
Zaletą ustawienia momentu załączenia/wyłączenia w funkcji położenia tarczy słonecznej jest niewrażliwość na zmianę czasu trwania zmierzchu/świtu dla różnorodnych pór roku, poprzez co moment załączenia/wyłączenia następuje za każdym razem dla tego samego poziomu jasności.
ZMIERZCH i ŚWIT CYWILNY
- także kalendarzowy – faza zachodu Słońca,
w której środek tarczy słonecznej wyszuka się nie więcej aniżeli 6 poziomów kątowych poniżej horyzontu (tarcza słoneczna oglądana z Ziemi ma średnicę ok. Pół stopnia). W tym czasie pojawiają się na niebie (przy dobrej transparentności powietrza) najjaśniejsze gwiazdy i planety („Gwiazda Wieczorna", „pierwsza gwiazdka" w Wigilię). Ze względu na rozproszenie światła w atmosferze jest jeszcze z reguły dostatecznie dużo światła słonecznego, że wystarcza to jeszcze do normalnej działalności na otwartej przestrzeni bez nienaturalnych źródeł światła. Świt cywilny (także kalendarzowy) – czas przed wschodem Słońca, kiedy środek tarczy Słońca znajduje się już wyżej niżeli 6° poniżej linii horyzontu.
PROGRAMOWY PUNKT ZAŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA
- czasy załączenia styku (poz. 1-5) i wyłączenia styku (poz. 1-6) wyznaczone w oparciu o wybraną opcję sterowania: astronomiczny wschód/zachód lub świt/zmierzch cywilny oraz lokalizację.
KONFIGURACJA - podanie LOKALIZACJI i wyznaczenie PROGRAMOWYCH PUNKTÓW ZAŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA.
LOKALIZACJA - współrzędne geograficzne i strefa czasowa miejscowości stosunkowo bliskiej miejsca instalacji zegara. W pamięci zdefiniowane są lokalizacje i strefy czasowe ok. 1500 miejscowości z 51 krajów świata. Osiągalne jest wprowadzenie własnych nastaw w postaci lokalizacji geograficznej i strefy czasowej (UTC).
KOD WSPÓŁRZĘDNYCH - przyporządkowane współrzędne geograficzne dla wyznaczonych miast upraszczające podanie lokalizacji (miasta i przyporządkowane im kody podano w tabeli na odwrocie instrukcji). Pełna lista krajów i odpowiadających im kodów znajduje się (u dołu strony) w plikach do pobrania pod nazwą: tablica kodów współrzędnych.
KOREKCJA - przyspieszenie albo opóźnienie czasów załączenia/wyłączenia w stosunku do astronomicznych punktów czasowych wschodu i zachodu słońca:
±15° - korekcja kątowa dla momentu załączenia względem położenia środka tarczy słońca wobec horyzontu
±180 min. - korekcja czasowa dla momentu załączenia jako przesunięcia czasowego względem wschodu/zachodu słońca.
DST - Daylight Saving Time - globalna nazwa czasu letniego (wolne tłumaczenie: czas pozyskiwania światła słonecznego). Funkcja umożliwiająca wyłączenie samoczynnej zmiany czasu.
automatycznA ZMIANA CZASU - Zmiana czasu z zimowego na letni. Opcja pracy ze zmiana albo bez zmiany samoczynnej. Sterownik wyekwipowany został w funkcję wyboru strefy czasowej dzięki czemu pora przełączenia jest zgodna z czasem lokalnym.
PODGLĄD DATY – podgląd ustawionej daty (OK).
PODGLĄD PROGRAMOWYCH PUNKTÓW WŁ/WYŁ oraz LOKALIZACJI – możliwość podglądu aktualnej pory załączenia i wyłączenia styku oraz nastawionej lokalizacji (wyświetlane są współrzędne geograficzne) i strefy czasowej UTC (w trybie podglądu daty kolejne naciśnięcia przycisków +/−.
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA NFC – Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android wyekwipowanego w moduł komunikacji NFC.
APLIKACJA PCZ KONFIGURATOR – gratisowa aplikacja dla telefonów i table-tów pracujących w systemie Android i wyekwipowanych w moduł komunikacji bezprzewodowej NFC.
Funkcje:
* przygotowanie konfiguracji zegara w trybie offline (bez konieczności połączenia z zegarem)
* ustawienia współrzędnych poprzez wybór zdefiniowanej lokalizacji (kod współrzędnych), bezpośrednie wskazanie lokalizacji na mapie w telefonie albo przepisanie bieżącej pozycji zarejestrowanej przez GPS w telefonie.
* odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do sterownika
* prędkie programowanie wielu sterowników za pomocą jednej konfiguracji
* odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do pliku
* udostępnianie konfiguracji poprzez e-mail, bluetooth, dyski sieciowe,
* jednoznaczną identyfikację podłączonego zegara i możliwość nadawania urządzeniom własnych nazw
* samoczynne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji. W powiązaniu z oryginalnym identyfikatorem każdego zegara można prosto przywrócić wcześniejszą konfigurację
* ustawienie czasu i daty na podstawie zegarka w telefonie
Aplikacja dostępna jest na Google Play!
KOREKCJA CZASOWA ZEGARA – Nastawa comiesięcznej korekty sekund zegara systemowego.
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII – Sterownik zaopatrzony jest w kontrolę stanu baterii podtrzymującej pracę zegara w przypadku braku głównego zasilania. W sytuacji niskiego stanu baterii, użytkownik zostanie poinformowany o konieczności jej wymiany.
KOREKCJA JASNOŚCI LCD – Zmiana kontrastu wyświetlacza pozwala na uzyskanie wyraźnego odczytu LCD dla różnorodnych kątów widzenia.
PAMIĘĆ STANU PRZEKAŹNIKA – Ustawiony stan przekaźnika w trybie ręcznym zapamiętany zostaje także po zaniku zasilania.


dane techniczne


PCZ Konfigurator


· komunikacja bezprzewodowa NFC – możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android, wyekwipowanego w moduł komunikacji NFC.
· przygotowanie konfiguracji zegara w trybie offline (bez konieczności połączenia z zegarem)
· odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do sterownika
· szybkie programowanie wielu sterowników przy pomocy jednej konfiguracji
· odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do pliku
· udostępnianie konfiguracji przez e-mail, bluetooth, dyski sieciowe
· jednoznaczną identyfikację podłączonego zegara i możliwość nadawania urządzeniom własnych nazw
· samoczynne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji. W powiązaniu z oryginalnym identyfikatorem każdego zegara można łatwo przywrócić wcześniejszą konfigurację
· ustawienie czasu i daty na podstawie zegarka w telefonie

Aplikacja dostępna jest na Google Play!UWAGA!
aktualnie sprzedawany jest zegar PCZ-524 z indeksem 3.
Jest to indeks oznaczający wersję oprogramowania zegara.
sprawdź, jaką wersję oprogramowania ma twój zegar i pobierz właściwą instrukcję.