Kostrzewa kocioł na pellet mini bio ne 10 kw

od 11000,00 PLNPobierz rysunek techniczny.pdf


ulepszenie KULTOWEGO MINI BIO
Zaprojektowany po to, aby dawać ciepło nawet wtedy, gdy w budynku brakuje kotłowni albo ta istniejąca jest niezwykle niedużych wymiarów. Stanowcza redukcja gabarytów kotła stała się możliwa dzięki zamontowaniu zbiornika na paliwo na wymienniku ciepła. Rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy poprzez Kostrzewę w 2009 r. W flagowym produkcie – kotle Mini Bio genialnie trafiło w zapotrzebowania klienta. W nowej odsłonie klient otrzymuje jeszcze większy komfort, czystość i gwarancję ekonomicznej eksploatacji.PROSTOTA I WYGODA
System OMS zezwala na monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku i popiołu w popielniku. Domownicy z obszernym wyprzedzeniem są informowani o konieczności zasypania paliwa i oczyszczenia popielnika. OMS - wynalazek broniony patentem przystępny wyłacznie w naszych urządzeniach.NISKIE ZUŻYCIE PALIWA
Z Mini Bio ograniczysz zużycie opału. Zezwala na to m. In. Wyjątkowa konstrukcja urządzenia z użyciem specjalnych wkładów ceramicznych, które podnoszą sprawność do ponad 90 %.mocnY produkt
Produkujemy kotły na długie lata. Jest to możliwe m.in. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości potężnie łączonej stali oraz najkorzystniejszych podzespołów. Odporność konstrukcji sprawdzamy, poddając kotły ciśnieniu min. 4 barów, czym rzadko mogą wykazać się inni producenci.


BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWE
Stworzyliśmy rozbudowaną sieć serwisową. Aktualnie 200 wykwalifikowanych serwisantów świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne w Polsce oraz poza jej granicami.


MODUŁ INTERNET
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzejnego budynku można nadzorować poprzez komputer lub smartfon (opcja).


KOMPLETNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
korzystny kocioł to nie wszystko. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla całej kotłowni, a nawet systemu grzejnego w obiekcie. Oferujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu: magazynowania peletu, pneumatycznego podawania paliwa, automatyki kaskadowej, sterowania pogodowego całą instalacją c.o., sterowania c.w.u. I buforami, ochrony powrotu, czujników paliwa i popiołu, współpracy z pompą ciepła oraz kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym.

PALNIK PLATINUM BIO

Ciche i zużywające niedużo energii elektrycznej urządzenie przy niezwykle niepokaźnych wymiarach zewnętrznych.

atuty:
samoczynny start palnika, samoczynna modulacja palnika Fuzzy Logic 2. Generacji, kontrola płomienia przy pomocy fotokomórki, niska bezwładność grzejną w trakcie startu i zatrzymania, niski zużycie energii elektrycznej, kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania, funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień, rozdział powietrza na pierwotne i wtórne – zniżyło emisję CO do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych, funkcja autoczyszczenia, automatycznie likwiduje osad z rusztu palnika – funkcja nie występuję w palnikach zsypowych grawitacyjnych, owies – kompozycja palnika zezwala na spalanie owsa, wkład ceramiczny -zniża emisyjności i powiększa skuteczność.

OMS (operating monitoring system)

System nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe. Żeby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało zaopatrzone w system kontrolujący liczba paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i zawiadamia z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.

PELLETS VACUUM (podajnik pneumatyczy peletu)

Urządzenie służące do transportu peletu na obfite odległości z magazynu wprost do kotła. Urządzenie jest niemal bezobsługowe. Podajnik zaopatrzony jest w szereg czujników nadzorujących w pełni samoczynną pracę urządzenia. Po wykryciu poziomu MINIMUM w zbiorniku buforowym urządzenie napełnia go do poziomu MAXIMUM niezależnie od aktualnego czasu. Istnieje w dodatku możliwość czasowego zaprogramowania działania podajnika tzn. Zbiornik buforowy zostanie napełniony do poziomu MAXIMUM w dniu tygodnia i o godzinie ustawionej przez użytkownika.

AUTOMATYKA PLATINUM BIO ecoMAX 860P - Simple

Urządzenie wytwarzane w zaawansowej technologii, które kontroluje cykl spalania w kotle i palniku peletowym.

AUTOMATYKA STERUJE:
podajnikiem paliwa ze zbiornika, podajnikiem palnika, wentylatorem ciśnieniowym, zapalarką, pompą c.o., pompą c.w.u., czujnikiem poziomu paliwa, pompą kotłową/bufora, mieszaczem obwodu cieplnego - moduł B (opcja), pompą cyrkulacyjną - moduł B (opcja), buforem - moduł B (opcja), dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł B (opcja), dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł C (opcja).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
sensor temperatury zewnętrznej, czujka c.o., czujnik c.w.u., kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła, termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy, termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy, czujka temperatury z regulacją, komplet sondy lambda EcoLAMBDA, dodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C), moduł internetowy EcoNET.
* - informacje zostaną uzupełnione po otrzymaniu sprawozdania z badań akredytowanego laboratorium.

Kocioł został przebadany we wrześniu 2018 r.

informacje techniczne