Kostrzewa kocioł na pelet Twin Bio NE 12kW - WYSYŁKA GRATIS

od 11100,00 PLN


Twin Bio NE

pokaźny ZBIORNIK
Wieloletnie doświadczenie w produkcji kotłów zaowocowało powstaniem kotła TWIN BIO NE. Dedykowany domostwom z większą kotłownią, mieszczącą kocioł ze zbiornikiem o poj. 290 l. W wyposażeniu niestandardowym istnieje możliwość zamiany zbiornika nawet do 1386l (1 tona peletu). Kocioł przystosowany jest do ekonomicznego spalania organicznej biomasy w postaci peletu lub mieszanki peletu i owsa.

PROSTOTA I WYGODA
System OMS pozwala na monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku, a także popiołu w popielniku. Domownicy z sporym wyprzedzeniem są informowani o konieczności zasypania paliwa oraz oczyszczenia popielnika. OMS - wynalazek chroniony patentem dostępny wyłącznie w naszych urządzeniach.

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA
Z Twin Bio NE ograniczysz zużycie opału. Zezwala na to m. In. Wyjątkowa konstrukcja urządzenia z wykorzystaniem specjalnych wkładów ceramicznych, które podnoszą produktywność powyżej 90 %.

mocnY produkt
Produkujemy kotły na długie lata. Jest to osiągalne m.in. Dzięki zaimplementowaniu wysokiej jakości konkretnie łączonej stali, a także najlepszych podzespołów. Odporność konstrukcji sprawdzamy, poddając kotły ciśnieniu min. 4 barów, czym rzadko mogą wykazać się inni producenci.

BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWE
Stworzyliśmy rozbudowaną sieć serwisową. Obecnie ponad 200 wykwalifikowanych serwisantów świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne w Polsce oraz poza jej granicami.

MODUŁ INTERNET
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzejnego budynku można kontrolować przez komputer lub smartfon (opcja).

KOMPLETNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
dobry kocioł to nie wszystko. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla całej kotłowni, a nawet systemu grzewczego w obiekcie. Oferujemy postępowe rozwiązania z zakresu: magazynowania peletu, pneumatycznego podawania paliwa, automatyki kaskadowej, sterowania pogodowego całą instalacją c.o., sterowania c.w.u. I buforami, ochrony powrotu, czujników paliwa i popiołu, współpracy z pompą ciepła, a także kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym.

PALNIK PLATINUM BIO

Ciche i zużywające niewiele energii elektrycznej urządzenie przy szczególnie niewiele znaczących rozmiarach zewnętrznych.

atuty:
samoczynny start palnika, automatyczna modulacja palnika Fuzzy Logic 2. Generacji, kontrola płomienia przy pomocy fotokomórki, niska bezwładność cieplną w trakcie startu i zatrzymania, niski pobór energii elektrycznej, kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania, funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień, rozdział powietrza na pierwotne i wtórne – zniżyło emisję CO do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych, funkcja autoczyszczenia, samoczynnie eliminuje osad z rusztu palnika – funkcja nie występuję w palnikach zsypowych grawitacyjnych, owies – konstrukcja palnika pozwala na spalanie owsa, wkład ceramiczny -obniża emisyjności i powiększa produktywność.

OMS (operating monitoring system)

System nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe. Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w system kontrolujący liczba paliwa w zbiorniku oraz ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i oznajmia z pokaźnym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Dane są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.

AUTOMATYKA PLATINUM BIO ecoMAX 860P - Simple

Urządzenie wytworzone w zaawansowej technice, które kontroluje cykl spalania w kotle i palniku peletowym.

AUTOMATYKA STERUJE:
podajnikiem paliwa ze zbiornika, podajnikiem palnika, wentylatorem ciśnieniowym, zapalarką, pompą c.o., pompą c.w.u., czujnikiem poziomu paliwa, pompą kotłową/bufora, mieszaczem obwodu cieplnego - moduł B (opcja), pompą cyrkulacyjną - moduł B (opcja), buforem - moduł B (opcja), dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł B (opcja), dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł C (opcja).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
czujka temperatury zewnętrznej, czujka c.o., czujka c.w.u., kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła, termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy, termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy, sensor temperatury z regulacją, pakiet sondy lambda EcoLAMBDA, dodatkowy moduł powiększeniowy (B,C), moduł internetowy EcoNET.

Specyfikacja