Automat zmierzchowy 16A 230V z sondą hermetyczną AZH-S (5908312591030)

od 51,90 PLN

AZH-S / AZH-S PLUS

Montaż natynkowy 16A


AZH-S z sondą Ø10
AZH-S PLUS z sondą PLUS

Przeznaczenie
Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. O zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie
Sondę zewnętrzną automatu umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swojej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyca" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. Wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

UWAGA!
Przy długości przewodu przyłączeniowego sondy powyżej 10m nie należy prowadzić go blisko równoległego przewodu będącego pod napięciem sieci albo przewodzących obszerne prądy.

UWAGA!
w przypadku kontroli działania automatu całą sondę szczelnie przykryć, np. Pudełkiem tekturowym albo ciemną, grubą dzianiną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. Palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu poprzez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

dane technologiczne


tablica mocy


UWAGA!
w sytuacji długości sondy kablowej dłuższy niż 10m, nie należy prowadzić blisko równoległego przewodu zasilającego.

UWAGA!
Możliwość specjalnego wykonania automatów zmierzchowych na inne napięcia podane w tabeli informacji technicznych, np. 12V, 24V, 48V i 110V AC/DC i inne.