Cekol Preparat gruntujący kontakt 5 kg

od 43,98 PLN

Rodzaj: grunt

zastosowanie:

CEKOL GS-83 KONTAKT jest preparatem służącym do gruntowania powierzchni gładkich, stropów, a także części prefabrykowanych wyprodukowanych z gładko odeskowanych części betonowych i żelbetonowych. Preparat CEKOL GS-83 KONTAKT ma za zadanie polepszenie przyczepności tynków do podłoży niełatwych. Można go stosować oraz na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCl:

Preparat CEKOL GS-83 KONTAKT jest nietoksyczny i niepalny. Wzmacnia podłoża, zwiększa przyczepność do podłoża tynków, szpachlówek i zapraw klejących. Przy tynkowaniu CEKOL GS-83 KONTAKT ulepsza równomierność wiązania nakładanych zapraw, ulepsza ich przyczepność oraz ułatwia nanoszenie. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje szorstka warstwa oporna na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje podmiany pary wodnej i gazów z otoczeniem

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być oczyszczone z swobodnych kawałków, drobin, kurzu, komponentów nienasiąkliwych takich jak farby olejne i wszystkich składników trwale niezwiązanych z podłożem. Nie może być zatłuszczone.

WYKONANIE:

Preparat jest gotowy do wykorzystania. Na przygotowane podłoże nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. Sąsiadujące części bronić przed zanieczyszczeniem. Ewentualne świeże zabrudzenia zmyć wodą.

PRZECHOWYWANIE:

Preparat należy przechowywać w zaciemnionym pomieszczeniu (z dala od źródeł ciepła) broniąc od przegrzania i mrozu.

UWAGA:

w trakcie nanoszenia i schnięcia emulsji temperatura podłoża i otoczenia musi być dodatnia, najkorzystniej w granicach +5 st.C do + 25 st.C. Dalsze prace prowadzić można po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej. Czas schnięcia w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia wynosi od kilku do 24 godzin

dane technicznE:

  • CEKOL GS-83 KONTAKT Spełnia wymogi: PN-C-81906:2003
  • Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności)
  • wydajność: z 1 kg około 3-4 m² (w zależności od typu podłoża może ulegać zmianom)
  • Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C
  • artykuł posiada: Atest PZH