Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny logamax plus gb062kv2 + sterownik rc310 (czarny). moc od 3 - 25,6 kw. marki Buderus

od 10943,31 PLN

cechy artykułu:

 • moc modulowana od 3 do 25,6 kW
 • płynna modulacja mocy na cele c.w.u. 1:8
 • paliwo: gaz ziemny E (Lw; Ls) lub gaz płynny LPG
 • wysoki komfort c.w.u.
 • i ntuicyjny sterownik kotła z czytelnym wyświetlaczem
 • zaimplementowana automatyka pogodowa

cechy akcentujące

 • obszerny zakres modulacji
  • dokładne przypasowanie mocy kotła do potrzeb użytkownika
 • Automatyka o ogromnych możliwościach
  • Możliwość sterowania kotłem wg temperatury zewnętrznej – obniżenie i optymalizacja kosztów ogrzewania i podwyższenie komfortu grzewczego użytkowania
  • Autodiagnostyka pozwalająca na nieskomplikowane zdiagnozowanie usterek oraz gwarantująca wysokie bezpieczeństwo stosowania
  • Współpraca z systemami regulacji kolekcji Logamatic RC i Logamatic 4000 (R4121/R4122), gwarantującymi możliwość zastosowania i sterowania praktycznie wszystkich użytkowanych konfiguracji instalacji hydraulicznych/ogrzewania
 • Oszczędność energii elektrycznej
  • śladowy zużycie mocy elektrycznej w stanie gotowości: <5 W
 • Cicha praca
 • Akcesoria ułatwiające i przyspieszające montaż
  • nietrudny, prędki i komfortowy montaż
  • Wysoka estetyka

informacje technologiczne:

 • Klasa efektywności energetycznej: A
 • Zakres klas skuteczności energetycznej przystępnych na etykiecie: A+++ -> D
 • Sezonowa skuteczność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: [ηS] % 93
 • Znamionowa moc cieplna (Prated): [kW] 24
 • Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA): [dB (A)] 50
 • Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A
 • Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie: A+ -> F
 • sprawność energetyczna podgrzewania wody: [ηwh] % 83
 • Deklarowany profil obciążeń: XL
 • Moc na cele c.o.: [kW] 3,0-25,4
 • Moc maksymalna c.w.u.: [kW] 3,0-25,4
 • efektywność c.w.u. Wg EN625: [l/min] do 14,1
 • Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączu: [mbar] 17-25
 • Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączu: [mbar] 16-23
 • Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączu: [mbar] 10-16
 • Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączu: [mbar] 37
 • Maksymalne ciśnienie wody c.o.: [bar] 3
 • Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.: [bar] 10
 • objętość i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego: [l/bar] 8/0,75
 • Przyłącze powietrzno-spalinowe: [mm] 80/125
 • Zasilanie elektryczne: [V/Hz] AC 230/50
 • Masa: [kg] 36

wymiary i niewiele znaczące odstępy

Sterownik RC310 odcień czarny


informacje techniczne starownika:

 • moduł obsługowy RC310 służy do regulacji jednej instalacji ogrzewczej zaopatrzonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi ładowania zasobnika do przygotowania c.w.u., układ solarnego przygotowania c.w.u. Oraz układ solarnego wspomagania ogrzewania.
 • moduł obsługowy ma programy czasowe:
  • ogrzewanie: dla każdego obiegu cieplnego 2 programy czasowe z 6 czasami przełączania na dzień,
  • c.w.u.: dla każdego obiegu c.w.u. Jeden program czasowy dla przygotowania c.w.u. I jeden program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej, w obu przypadkach z 6 czasami przełączania na dzień,
  • moduł obsługowy służy do wskazywania danych dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej, a także do zmiany ustawień.
 • możliwości instalacji:
  • na urządzeniu grzejnym ze złączem magistrali EMS plus,
  • na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS plus,
 • po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej 8 godzin (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niżeli rezerwa, następuje skasowanie godziny i daty, wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane),
 • maksymalna długość całkowita połączeń magistrali EMS Plus:
  • 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm2,
  • 300 m przy przekroju przewodu 1,50 mm2.

rodzaje regulacji:

 • Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu: samoczynna regulacja temperatury zasilania lub mocy grzejnej urządzenia cieplnego w zależności od temperatury w pomieszczeniu.
 • konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym,regulacja wg temperatury zewnętrznej: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej,
 • Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu.
 • konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym
 • Regulacja stała: automatyczna regulacja temperatury zasilania do ogrzewania basenu lub instalacji wentylacyjnej ze stałą temperaturą. Ten tryb regulacji nie jest zależny od temperatury w pomieszczeniu ani temperatury zewnętrznej.

Funkcje podstawowe:

 • Funkcjonowanie jako sterownik regulac​yjny

Moduł obsługowy może regulować maksymalnie cztery obiegi cieplne. Regulacja ogrzewania w każdym obiegu grzejnym instalacji działa w jednym z głównych trybów regulacji:

 • regulacja wg temperatury w pomieszczeniu:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od mierzonej temperatury w pomieszczeniu,
  • moduł obsługowy automatycznie ustawia wymaganą moc grzewczą urządzenia cieplnego lub temperaturę zasilania.
 • regulacja wg temperatury zewnętrznej:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej,
  • moduł obsługowy ustawia temperaturę zasilania na podstawie uproszczonej albo zoptymalizowanej krzywej grzewczej,
 • regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej i mierzonej temperatury w pomieszczeniu,
  • moduł obsługowy ustawia temperaturę zasilania na podstawie uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej grzejnej,
 • regulacja stała: regulacja ze stałą temperaturą niezależnie od temperatury zewnętrznej czy temperatury w pomieszczeniu, np. Dla basenu lub instalacji wentylacyjnej. Temperatura zasilania może zostać ustawiona tylko w menu serwisowym przez instalatora.